René

Hallo Ik ben René, getrouwd met Terri en we hebben een kleine hond Dodo. Opgeleid als reproductietekenaar op de grafische school in Utrecht. Gewerkt als illustrator en mede-eigenaar geweest van een buro dat architectuur presentaties maakt. Nu volledig toegewijd aan mijn passie. Beelden maken in klei, tekenen en schilderen. Indianen, fantasy en dieren. Het gaat mij om een stukje van wat geweest is terug te brengen en datgene wat er niet (meer) is toch bij de toeschouwer te doen laten leven.

English:

Hi I'm René, married to Terri and we have a small dog Dodo. Trained as a reproduction artist at the graphic school in Utrecht. Worked as an illustrator and co-owner of an office that makes architecture presentations. Now fully committed to my passion. Making sculptures in clay, drawing and painting. Indians, fantasy and animals. For me it is about bringing back a piece of what has been and to let what is not there (any longer) live in the viewer.